owner December 3, 2023 0 Comments

ผ้าม่านกับฮวงจุ้ย

ผ้าม่านเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของบ้าน นอกจากจะทำหน้าที่บังแสง ป้องกันฝุ่นละออง และเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้ว ผ้าม่านยังมีความสำคัญต่อฮวงจุ้ยของบ้านอีกด้วย การเลือกผ้าม่านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยให้บ้านของคุณมีบรรยากาศที่ดี เสริมความเป็นมงคล และส่งเสริมโชคลาภให้กับสมาชิกในครอบครัว

การเลือกผ้าม่านตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกผ้าม่านตามหลักฮวงจุ้ย มีหลักสำคัญดังนี้

 • สีของผ้าม่าน การเลือกสีผ้าม่านตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยเสริมพลังด้านต่างๆ ให้กับบ้าน เช่น

  • สีแดง เสริมพลังด้านความรักและความสัมพันธ์

  • สีเหลือง เสริมพลังด้านการเงินและโชคลาภ

  • สีเขียว เสริมพลังด้านสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์

  • สีฟ้า เสริมพลังด้านสติปัญญาและความรู้

  • สีดำ เสริมพลังด้านอำนาจและบารมี

 • รูปแบบของผ้าม่าน รูปแบบของผ้าม่านควรมีความสมดุลและดูสบายตา เช่น ผ้าม่านจีบ ผ้าม่านโปร่ง ผ้าม่านกันแสง เป็นต้น

 • วัสดุของผ้าม่าน วัสดุของผ้าม่านควรเป็นวัสดุธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เป็นต้น เนื่องจากวัสดุธรรมชาติมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานได้ดี

 • ทิศทางของผ้าม่าน ทิศทางของผ้าม่านควรเป็นไปตามทิศของห้อง เช่น ห้องนอนควรติดผ้าม่านสีขาวหรือสีฟ้าเพื่อเสริมพลังด้านความรักและความสัมพันธ์ ห้องทำงานควรติดผ้าม่านสีเขียวเพื่อเสริมพลังด้านสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

เทคนิคการจัดวางผ้าม่านตามหลักฮวงจุ้ย

การจัดวางผ้าม่านตามหลักฮวงจุ้ย มีเทคนิคดังนี้

 • ควรเปิดม่านในเวลากลางวัน เพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามาในบ้าน จะช่วยเสริมพลังด้านบวกให้กับบ้าน

 • ควรปิดม่านในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ เข้ามาในบ้าน

 • ควรรวบม่านให้เป็นระเบียบ จะช่วยเสริมพลังด้านระเบียบและความสงบ

 • ควรทำความสะอาดผ้าม่านเป็นประจำ จะช่วยเสริมพลังด้านความสะอาดและความเจริญรุ่งเรือง

สรุป

ผ้าม่านกับฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกซื้อผ้าม่านสำหรับบ้านของคุณ การเลือกผ้าม่านตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยให้บ้านของคุณมีบรรยากาศที่ดี เสริมความเป็นมงคล และส่งเสริมโชคลาภให้กับสมาชิกในครอบครัว